Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències

La formació per a exercir la tasca assistencial
Primer màster oficial semipresencial de l’especialitat en 2 cursos acadèmic

REP INFORMACIÓ

Omple la següent informació per subscriure a la llista d'informació ampliada sobre el Màster, preinscripció, matrícula i novetats. Rebràs un correu inicial per validar la teva subscripció.

Responsable: Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)
Finalitat: Informar sobre els detalls del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències a les persones interessades.
Legitimació: Art. 6.1.a) RGPD: Consentiment exprés
Cessions / transferències internacionals: No hi ha
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional
Més informació: http://mastermedurgencias.edu.umh.es/politica-de-proteccion-de-datos/

 entenc i em dono per informat de l'tractament de les meves dades amb la finalitat anteriorment indicada.“En el Màster adquirisc coneixements i habilitats importants per a l’exercici diari de la meua professió com intensivista”

Mª del Mar Ruiz Sánchez

Serveis d'Urgències, Hospital General Universitari d'Alacant (HGUA)

“Els continguts del màster van complir les meues expectatives perquè reflecteixen la realitat de l’activitat professional en les àrees d’urgències i emergències”

Luis Gómez Salinas

Anestèsia i Reanimació, Hospital, General Universitari d'Alacant (HGUA)

Ets el nostre tipus d'alumne/a?

Ets graduat o llicenciat en Medicina?,desenvolupes la teua professió mèdica en Serveis d’Urgències o Emergències a Espanya o en l’estranger?

També recomanem el coneixement bàsic d’anglès. Almenys, en lectura i expressió oral.

Si disposes d’aquests requisits i desitges aprofundir la teua formació per a desenvolupar la teua tasca en les àrees d’urgències i emergències, aquest és el teu màster.

OBJECTIUS

Formar professionals capaços de:

  • Diferenciar i distingir la Urgència de l’Emergència mèdica.
  • Conèixer i saber aplicar les Escales de Gravetat de les entitats nosològiques més freqüents l’emergència mèdica.
  • Adquirir actituds per a treballar en equip.
  • Adquirir habilitats de comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social. Saber comunicar males notícies mèdiques.
  • Adquirir habilitats de comunicació en situacions d’urgència i d’emergències mèdiques fóra de l’hospital.
  • Conèixer els protocols d’actuació conjunta del SAMU – Policia Local, SAMU – Cos de Bombers; SAMU – Cos Nacional de Policia; SAMU – i ADIF (RENFE), SAMU – TRAME Alacant i SAMU – Aeroport El Altet.
  • Conèixer el protocol d’actuació coordinada per a la prevenció del suïcidi.
  • Conèixer la cadena de supervivència en situacions d’emergència mèdica.

PLA D’ESTUDIS

El màster es compon d’un total de 120 crèdits ECTS equivalents a dos cursos acadèmics. És l’únic màster universitari oficial de la UMH que compta amb 2 cursos acadèmics. També és l’únic a nivell nacional de 2 anys de durada sobre Urgències i Emergències.

1er  Curs

Actuació Psicològica en Medicina d'Emergències

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Exposa en el seu contingut les estratègies de suport, afrontament psicològic i les mesures d’autoprotecció, la comunicació amb víctimes i familiars en situacions de rescat, la comunicació de males notícies, la informació a la població en l’àmbit de l’emergència mèdica o de les catàstrofes sanitàries i el control de l’estrès laboral en els professionals sanitaris.

1er Curs – 1er Semestre
1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Jesús Rodríguez Marín

– Purificació Bernabeu Juan

Emergències Mèdiques Hospitalàries

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els protocols de recomanació d’actuació terapèutica en l’emergència de les entitats nosològiques hospitalàries tant mèdiques com a quirúrgiques, incloses les d’hipersensibilitat i nosològiques, el seu control, prevenció i seguretat del pacient.

1er Curs – 1er Semestre 

1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Javier Fernández Sánchez

– Francisca López Sánchez
– Ricardo Serrano García
– Juan Caturla Such

Emergències Mèdiques Cardiovasculars Fóra de l'Hospital

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els protocols de recomanació d’actuació terapèutica en el mitjà domiciliari, llocs públics i en la via pública en l’emergència cardiovascular, el transport sanitari primari medicalitzat, la cadena de supervivència, el suport vital bàsic i avançat i desenvolupa els codis d’activació, valoració i pauta d’actuació, del codi Infart, del codi Hipotèrmia i del codi Donant en asistòlia.

1er Curs – 2on Semestre

2 ECTS Teoria | 5.5 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Juan Manuel Caturla Such

– Francisca López Sánchez
– Julián Vitaller Burillo
– José Cánovas Robles
– Ricardo Serrano García
– Lorena Peiró Ferrando

Urgències Mèdiques en l'Àrea d'Urgència Hospitalària I

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu la realització de tècniques de triatge, els protocols d’actuació terapèutica i de sol·licitud de proves complementàries, els indicadors de qualitat, la utilització d’escales de gravetat sobre la base de l’entitat nosològica, el treball en equip i el transport sanitari secundari sobre la base del nivell hospitalari.

1er Curs – 2on Semestre 

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Jose Manuel Ramos Rincón

– Pedro Llorens Soriano
– Matilde González Tejera
– Maria Ángeles Carbonell Torregrosa
– Elena Díaz Fernández

Urgències Mèdiques en l'Àrea d'Urgència Hospitalària II

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

En aquesta assignatura es pretén que l’alumne conega els fonaments de l’assistència sanitària urgent en l’àrea d’urgències hospitalària, que comprenga el funcionament dels principals protocols d’actuació i els seus procediments en l’àrea d’urgències hospitalària i les actituds diagnòstiques a realitzar, així com aprenga el tractament immediat i identifique de les malalties temps-depenents en l’àrea d’urgències hospitalària de les síndromes cardiovasculars, neurològics, neumològics, digestius i infecciosos.

1er Curse – 2º Semestre 

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Jose Manuel Ramos Rincón

- Pedro Llorens Soriano
– Matilde González Tejera
– Maria Ángeles Carbonell Torregrosa
– Elena Díaz Fernández

Àmbits, Bases Bioètiques i Seguretat del Pacient en Medicina

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Del seu contingut destaca el concepte diferencial entre la Urgència i l’Emergència mèdica i les raons de considerar l’actuació mèdica dins i fora de l’hospital com un continuum, el conèixer la cadena de supervivència, els sistemes de control de qualitat, les bases bioètiques i les responsabilitats legals d’actuació, el consentiment informat en els procediments d’actuació i el document de voluntats anticipades, els tipus de transport sanitari, les tècniques de triatge i les normes de seguretat tant del pacient com del personal sanitari en l’àmbit de la urgència i de l’emergència mèdiques.

1er Curse – 1er Semestre
1 ECTS Teoria | 3.5 Pràctica

Professora coordinadora:
Concepción Carratalá Munuera

– Domingo Orozco Beltrán
– Vicente Gil Guillén

Farmacologia Clínica

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Destaca del seu contingut les bases de la farmacocinètica, farmacovigilància, farmacoeconomia i el maneig terapèutic dels medicaments en determinades patologies agudes o cròniques aguditzades, en la teràpia del dolor i en la calme-analgèsia en qualsevol etapa de la vida.

1er Curs – 1er Semestre
1 ECTS Teoria | 5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
José Francisco Horga de la Part

– Pedro Zapater Hernández
– Ana Peiró Peiró
– Maria Ángeles Pena Marró

Emergències Mèdiques Neurològiques Fóra de l'Hospital

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els protocols de recomanació d’actuació terapèutica en el mitjà domiciliari i en la via pública en l’emergència mèdica neurològica no traumàtica, el transport sanitari primari medicalizado, la cadena de supervivència i desenvolupa els codis d’activació, valoració i pauta d’actuació, del codi Ictus i del codi Donant en asistòlia.

1er Curse – 2º Semestre 
1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica
Professor responsable:
Vicente Francisco Gil Guillén

– Reyes Pascual Pérez
– Salvador Pertusa Martínez
– Maria Ángeles Carbonell Torregrosa

Diagnòstic per Imatge

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

En ella s’exposa les indicacions, contraindicacions, capacitat resolutiva diagnòstica o terapèutica i les normes de seguretat per a la utilització de les tècniques d’imatge en l’àmbit tant de la urgència, com de l’emergència mèdica.

1er Curs – 1er Semestre

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor coordinador: Juan José Arenas Jiménez

– Susana López Parany
– Maria Fermina Lorente Fernández
– Jose María Artigas Martín

Urgències Mèdiques Fóra de l'Hospital

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Destaca del seu contingut el transport sanitari primari medicalitzat de la urgència mèdica fóra de l’hospital amb especial èmfasi a l’actuació en el mitjà domiciliari i en la via pública, les responsabilitats legals d’actuació i els protocols d’actuació en cas de risc NBQ (Nuclear-Biològic-Químic), o d’accidents amb múltiples víctimes i els de actuació conjunta SAMU-Policia Local, SAMU-Cos Nacional de Policia, SAMU-Cos de Bombers, SAMU-ADIF i SAMU-Aeroport del Altet.

1er Curs – 1er  Semestre

1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica
Professor coordinador:
Domingo Orozco Beltrán- Vicente Gil Guillén- Concha Carratalá Munuera- Marco Vera Pascual
Emergències Mèdiques Respiratòries Fóra de l'Hospital

 ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els algorismes de recomanació d’actuació en el mitjà domiciliari, llocs públics i en la via pública en l’emergència mèdica respiratòria, el transport sanitari primari medicalitzat, la cadena de supervivència i les maneres i indicacions de ventilació mecànica.

1er Curse – 2on Semestre

1 ECTS Teoria | 5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Luis Manuel Hernández Blasco

– Luis Jorge Cerezal Garrido
– Alfredo Candela Blanes
– María Cleofé Fernández Aracil

2on Curs

Medicina d'Urgències i Emergències en Pediatria

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Defineix les característiques del pacient crític pediàtric, estableix el concepte de volèmia eficaç i descriu el metabolisme en l’agressió aguda, la resposta inflamatòria sistèmica, les escales de gravetat i de disfunció-fracasse d’òrgans i les característiques, fisiopatologia, valoració i actuació terapèutica en els estats de xoc i en del codi Sèpsia.

2º Curs – 1er Semestre

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Mercedes Juste Ruiz

– Marta González Lorenzo
– Ricardo Serrano García
– Francisco Sánchez Ferrer
– Ana Pilar Nso Roca
– Alejandro Canals Baeza
– José Cánovas Robles
– Ernesto Cortés Castell
– Francisco Carratalá Marco
– César Esparver Martín
– Belén García Avilés
– Francisca López Sánchez

Urgències i Emergències en l'Aparell Locomotor

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els algorismes de valoració i actuació terapèutica en la urgència o emergència òssia i articular, inclòs la síndrome d’aixafament, tant en el mitjà domiciliari, com en llocs públics o en la via pública, el transport primari medicalitzat, el protocol d’actuació en accidents amb múltiples víctimes, i desenvolupa el codi d’activació, valoració i pauta d’actuació, del codi Politràuma sota una visió integral i coordinada d’actuació.

2on Curs – 1er Semestre

1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Fernándo López Prats

– David Costa Navarro
– Francisca López Sánchez
– Ricardo Serrano García
– Juan Caturla Such

Urgències i Emergències Psiquiàtriques

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu les intervencions i protocols que han de desenvolupar-se en l’atenció a les urgències de naturalesa psiquiàtrica, des que aquestes es presenten fins a la posterior canalització del cas que permeta la continuïtat de cures.

2on Curs – 1er Semestre 

1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Bartolomé Pérez Gálvez

– Lorena García Fernández
– Mª Angustias Valenzuela

Pacient Crític Pediàtric

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu les indicacions i complicacions dels sistemes de monitoratge multiparamètrica i multimodal invasius i no invasius de les diferents entitats nosològiques, les maneres de ventilació mecànica invasius i no invasius i el seu monitoratge, el suport vital bàsic i avançat i desenvolupa el procedir d’actuació en el codi Politràuma i la limitació del tractament de suport vital.

2on Curs – 2on Semestre

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Ricardo Serrano García

– Marta González Lorenzo
– Francisca López Sánchez
– Francisco Ángel Jaime Sánchez
– Francisco Sánchez Ferrer
– Juan Caturla Such

Cirurgia en la Urgència i Emergència Mèdiques I

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu l’actuació primària i secundària en el lloc de l’accident, el suport vital i les seues tècniques, el maneig de les ferides i el de les lesions per agents físics, el trasllat primari medicalitzat, el treball en equip i la cadena de supervivència.

2on Curs – 1er Semestre

1 ECTS Teoria | 3,5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Antonio Compañ Rosique

– Asunción Candela Gomis
– Mario Mella Laborde
– Rumyana Rumenova Smilevska
– Andrés María García Marín
– Jorge Cerezal Garrido

Medicina en el Pacient Crític I

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Defineix pacient crític, estableix el concepte de volèmia eficaç i descriu el metabolisme en l’agressió aguda, la resposta inflamatòria sistèmica, les escales de gravetat i de disfunció-fracasse d’òrgans, les seues característiques i la fisiopatologia, valoració i actuació terapèutica en els estats de xoc i en els codis Infart i Sèpsia.

2on Curs – 1er Semestre

2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Juan Caturla Such

- Francisca López Sánchez
– Francisco Ángel Jaime Sánchez
– Ricardo Serrano García
– José Cánovas Robles
– Marco Vera Pascual.

Medicina en el Pacient Crític II

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu les indicacions i complicacions dels sistemes de monitoratge multiparamètrica i multimodal invasius i no invasius, els tests estàtics i dinàmics en el perfil hemodinàmico de les diferents entitats nosològiques, les maneres de ventilació mecànica invasius i no invasius i el seu monitoratge, les maniobres de suport vital bàsic i avançat i desenvolupa el procedir d’actuació en els codis Politràuma, Hipotèrmia i Donant en asistolia i la limitació del tractament de suport vital.


2º Curs – 2on Semestre
2 ECTS Teoria | 4 ECTS Pràctica
Professor coordinador:
Francisca López Sánchez

– Maria José Serralta Gomis
– Francisco Ángel Jaime Sánchez
– Ricardo Serrano García
– Anna Baeza Román
– Eva de Miguel Bassa
– Eva Tenza Lozano

Urgències i Emergències Músculoesqueléticas

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Descriu els protocols d’actuació terapèutica en les artropaties microcristalines, en la infecció osteoarticular i la farmacoeconomia en la malaltia reumàtica.

2on Curs – 1er Semestre

1 ECTS Teoria | 3.5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Eliseo Pascual Gómez

- Mariano Andrés Collado
– Jose Antonio Bernal Vidal

Urgències Mèdiques en Cures Pal·liatives

Defineix el concepte de malaltia terminal, els àmbits d’actuació i els indicadors de qualitat i desenvolupa els principis bioètics i les responsabilitats legals en l’actuació en el pacient terminal, el tractament simptomàtic amb especial èmfasi en la teràpia del dolor i en les síndromes de compressió medul·lar o de la vena cava superior, l’atenció i cures en l’agonia i l’ensenyament-aprenentatge de les tècniques de comunicació amb especial recalcament en el saber comunicar males notícies i la limitació del tractament de suport vital.

2on Curs – 2º Semestre

1 ECTS Teoria | 5 ECTS Pràctica

Professor coordinador:
Jose Manuel Ramos Rincón

- Manuel Priego Valladares
– Maria Jose Zamora Muñoz
– Juan Caturla Such

Cirurgia en la Urgència i Emergències Mèdiques II

Descriu els algorismes d’actuació davant la patologia traumàtica i no traumàtica per òrgans i aparells, els sistemes de control de qualitat, les responsabilitats legals d’actuació i desenvolupa el codi d’activació, valoració i pauta d’actuació del codi Politràuma i el protocol d’actuació en accidents amb múltiples víctimes sota una visió integral i coordinada d’actuació.

2on Curs – 2on Semestre

1,5 ECTS Teoria | 4,5 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Antonio Compañ Rosique

- Asunción Candela Gomis
– Mario Mella Laborde
– Alberto Miñano Pérez
– María Gil Santos
– Andrés María García Marín

Treball Fi de Màster

ACCEDEIX A l’ASSIGNATURA

Elaboració d’un treball original raonat i ordenat sobre un tema relacionat amb la Medicina d’Urgències, Emergències o de Catàstrofes que sintetitzen les competències adquirides durant l’ensenyament.

2on Curs – 2on Semestre

0 ECTS Teoria | 6 ECTS Pràctica

Professor responsable:
Javier Fernández Sánchez

– Eliseo Pascual Gómez
– Francisca López Sánchez
– Jose Manuel Ramos Rincón
– Luis Hernández Blasco
– Ricardo Serrano García
– Bartolomé Pérez Gálvez
– Jesús Rodríguez Marín
– Fernando López Prats
– Domingo Orozco Beltrán
– Antonio Compañ Rosique
– José Horga de la Part
– Juan Caturla Such
– Mercedes Juste Ruiz

PROFESSORS

Els professors són la principal garantia d’un màster amb vocació d’ensenyar-te. El claustre està compost per professors doctores i s’organitza entre catedràtics (26%), professors titulars (36%), i professors associats (36%). Tots ells són eines disposades per a la teua formació.

Juan Manuel Caturla Such

Juan Manuel Caturla Such

Centre Experimental CYBORG i Professor col·laborador extern Universitat Miguel Hernández d'Elx

LOGO UMH

José Francisco Horga de la Parte

José Francisco Horga de la Parte

Catedràtic Universitat Miguel Hernández d'Elx

Logo UMH

Pascual Marco Vera

Pascual Marco Vera

Professor titular Universitat Miguel Hernández d'Elx

Logo UMH

Vicente Francisco Gil Guillén

Vicente Francisco Gil Guillén

Catedràtic Universitat Miguel Hernández d'Elx

Logo UMH

Jesús Rodríguez Marín

Jesús Rodríguez Marín

Professor col·laborador extern Universitat Miguel Hernández d'Elx

Logo UMH

Francisco Javier Fernández Sánchez

Francisco Javier Fernández Sánchez

Catedràtic Universitat Miguel Hernández d'Elx

Logo UMH

CONTACTE

Director: Dr. Luis Hernández Blasco

Departament de Medicina Clínica

Ctra. Nacional 332 s/n
03550 Sant Joan d’AlacantEspanya

SECRETARI: Juan José Torres González
Telèfon: 965 23 37 92

www.departamentomedicinaclinicaumh.es

Email:

REP INFORMACIÓ

Omple la següent informació per subscriure a la llista d'informació ampliada sobre el Màster, preinscripció, matrícula i novetats. Rebràs un correu inicial per validar la teva subscripció.

Responsable: Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)
Finalitat: Informar sobre els detalls del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències a les persones interessades.
Legitimació: Art. 6.1.a) RGPD: Consentiment exprés
Cessions / transferències internacionals: No hi ha
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional
Més informació: http://mastermedurgencias.edu.umh.es/politica-de-proteccion-de-datos/

 entenc i em dono per informat de l'tractament de les meves dades amb la finalitat anteriorment indicada.