Biblioteca i recursos

Recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández

Com a alumnes del màster podreu accedir als recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández en el següent enllaç publicaciones.umh.es

Per a poder entrar cal identificar-se igual que per a una altra documentació del Màster MUE.

biblioteca.umh.es/serveis

biblioteca.umh.es/biblioteca-digital

Es disposa de recursos com:

– Principals plataformes i Bases de dades

– Llistat alfabètic de revistes i altres bases de dades

– Lliure electrònic a través de la plataforma i-llibre

En cas d’incidències es pot contactar amb:

biblio.ccsalud@umh.es

biblio_inves@umh.es