CONVALIDACIONS PRÀCTIQUES

1er Curs Màster MUE
DESCARREGA el document de CONVALIDACIONS DE PRÀCTIQUES d’assignatures de 1er curs del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències 2017/2018.
 
 
2n Curs Màster MUE
DESCARREGA el document de CONVALIDACIONS DE PRÀCTIQUES d’assignatures de 2n curs del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències 2017/2018.
 
 
La convalidació de pràctiques (CP, Crèdits Pràctics) en el màster es realitza de forma interna sobre la base del criteri del professor responsable i el director del màster. Els períodes de pràctiques vénen descrits en el Calendari o Cronograma del curs i publicats en aquesta web. Les pràctiques (CP, Crèdits Pràctics) de totes les assignatures del Màster MUE *poden ser convalidades atenent a diversos criteris:

– Currículum vitae i experiència professional
– Situació professional actual i càrrec exercit.
– Cursos homologats i oficials realitzats.

En principi es convalidarien totes les pràctiques d’assignatura excepte les corresponents a SIMULACIÓ ADULTA I PEDIÀTRICA.

Perquè puguen convalidar-se les pràctiques de SIMULACIÓ de:

- Emergències Mèdiques Cardiovasculars Fóra de l’Hospital
- Medicina en el pacient Crític Adult I
- Pacient Crític Pediàtric

hauran d’aportar-se CURSOS OFICIALS I HOMOLOGATS DE RCP D’ADULT I PEDIÀTRIC durant el curs acadèmic. A continuació s’exposa una relació dels cursos que s’han acceptat.

 • Curs de Reanimació Cardiopulmonar i Suport Vital Avançat avalat per la SEMICYUC
 • Mòdul de Suport Vital Avançat (PFCE) SPNConselleria de Salut d’Andalusia
 • Curs de Reanimació CardiopulmonarInstrumental (RCP) i DESA en adults i en població pediàtrica.
 • Semicyuc i grup espanyol de RCP pediàtrica i neonatal.
 • Curs de Suport Vital instrumentalitzat adaptat al PTCR. Programa PERSÈFONE.
 • Cursos del EVES
 • Cursos de l’H.O. M. Valdecillas
 • Cursos de ITLS i ATLS
 • Cursos de SCVA i AHA
 • Pla Nacional de RCP
 • Cursos de RCP de Centres Hospitalaris expedits per les Comunitats Autònomes.

* Les assignatures que presenten SIMULACIÓ en les seues pràctiques hauran de convalidar-se a través del descrit a dalt.

*Nota: EN CAS DE NO APORTAR ELS CURSOS DE RCP ADULT O PEDIÀTRIC, L’ALUMNE HAURÀ DE REALITZAR LES PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES DE SIMULACIÓ DESCRITES EN EL CALENDARI ACADÈMIC, SEGONS LES DATES ESTABLIDES, JA QUE FORMEN PART DE LA AVALUACIÓ FINAL D’AQUEIXES ASSIGNATURES.

abril 23rd, 2018