CONVALIDACIONS PRÀCTIQUES

1er Curs Màster MUE
DESCARREGA el document de CONVALIDACIONS DE PRÀCTIQUES d’assignatures de 1er curs del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències 2017/2018.
 
 
2n Curs Màster MUE
DESCARREGA el document de CONVALIDACIONS DE PRÀCTIQUES d’assignatures de 2n curs del Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències 2017/2018.
 
 
La convalidació de pràctiques (CP, Crèdits Pràctics) en el màster es realitza de forma interna sobre la base del criteri del professor responsable i el director del màster. Els períodes de pràctiques vénen descrits en el Calendari o Cronograma del curs i publicats en aquesta web. Les pràctiques (CP, Crèdits Pràctics) de totes les assignatures del Màster MUE *poden ser convalidades atenent a diversos criteris:

– Currículum vitae i experiència professional
– Situació professional actual i càrrec exercit.
– Cursos homologats i oficials realitzats.

En principi es convalidarien totes les pràctiques d’assignatura excepte les corresponents a SIMULACIÓ ADULTA I PEDIÀTRICA.

Perquè puguen convalidar-se les pràctiques de SIMULACIÓ de:

- Emergències Mèdiques Cardiovasculars Fóra de l’Hospital
- Medicina en el pacient Crític Adult I
- Pacient Crític Pediàtric

hauran d’aportar-se CURSOS OFICIALS I HOMOLOGATS DE RCP D’ADULT I PEDIÀTRIC durant el curs acadèmic. A continuació s’exposa una relació dels cursos que s’han acceptat.

 • Curs de Reanimació Cardiopulmonar i Suport Vital Avançat avalat per la SEMICYUC
 • Mòdul de Suport Vital Avançat (PFCE) SPNConselleria de Salut d’Andalusia
 • Curs de Reanimació CardiopulmonarInstrumental (RCP) i DESA en adults i en població pediàtrica.
 • Semicyuc i grup espanyol de RCP pediàtrica i neonatal.
 • Curs de Suport Vital instrumentalitzat adaptat al PTCR. Programa PERSÈFONE.
 • Cursos del EVES
 • Cursos de l’H.O. M. Valdecillas
 • Cursos de ITLS i ATLS
 • Cursos de SCVA i AHA
 • Pla Nacional de RCP
 • Cursos de RCP de Centres Hospitalaris expedits per les Comunitats Autònomes.

* Les assignatures que presenten SIMULACIÓ en les seues pràctiques hauran de convalidar-se a través del descrit a dalt.

*Nota: EN CAS DE NO APORTAR ELS CURSOS DE RCP ADULT O PEDIÀTRIC, L’ALUMNE HAURÀ DE REALITZAR LES PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES DE SIMULACIÓ DESCRITES EN EL CALENDARI ACADÈMIC, SEGONS LES DATES ESTABLIDES, JA QUE FORMEN PART DE LA AVALUACIÓ FINAL D’AQUEIXES ASSIGNATURES.